Створення: 07.08.2013

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду – 07/08/2013

Рішенням повноважного представника єдиного акціонера від 07.08.13 з результатами голосування „за” – 17338862 гол. та „проти” – 0 гол. прийняте рішення про припинення ПрАТ у зв’язку з перетворенням у Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Акумшина». Причини рішення: організаційно-правова форма ТОВ є менш витратною. Активи та зобов’язання ПрАТ повністю переходять до реорганізованого товариства. Розмір статутного капіталу ТОВ дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПрАТ ТД «Акумшина» – 8669431грн., склад учасників ТОВ ТД «Акумшина» дорівнюватиме кількості та складу акціонерів ПрАТ станом на день затвердження установчих документів створюваного ТОВ. Обмін акцій ПрАТ ТД «Акумшина» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ ТД «Акумшина» здійснюється у співвідношенні: 1 акція ПрАТ обмінюється на зобов’язання про видачу частки в статутному капіталі ТОВ на суму 0,50грн. Письмові зобов’язання про обмін акцій ПрАТ на свідоцтва ТОВ будуть видані до моменту реєстрації статуту ТОВ під особистий підпис повноважного представника акціонера. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова комісії з припинення Круглова Тетяна Сергіївна.