Створення: 03.08.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 03/08/2012

Рішенням акціонера від 03.08.12 звільнений директор Хачатуров Олексiй Валерiйович, акціями АТ не володіє, перебував на посаді з 13.05.08; призначена директором до переобрання Круглова Тетяна Сергіївна, акціями АТ не володіє, попередня посада: головбух ПрАТ, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обов’язки головбуха залишаються за Кругловою Т.С. Згоди на оприлюднення паспортних даних від осіб не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Круглова Тетяна Сергіївна