Створення: 07.08.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 07/08/2013

Рішенням повноважного представника єдиного акціонера від 07.08.13 у зв’язку з реорганізацією АТ шляхом перетворення призначено комісію з припинення на термін до закінчення реорганізації в складі: голова комісії – директор АТ Круглова Тетяна Сергіївна, акціями АТ не володіє, попередня посада: директор; член комісії – представник єдиного акціонера АТ Зайцева Ольга Василівна, акціями АТ не володіє, попередня посада: директор. Новопризначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова комісії з припинення Круглова Тетяна Сергіївна.